Reklama

sztandar szkolny

Poczet sztandarowy w pierwszym dniu roku szkolnego 2014/2015

 

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2012/2013

 

.sztandar2a

 

 

Sztandar Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1  
im. Jana Kochanowskiego w Pionkach
podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012.

Sztandar Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach podczas inauguracji roku szkolnego 2007/2008. Sztandar wystawia kl IIIB. Chorąży Artur Zieliński, przyboczne, Amelia Ferchichi, Marta Łukasińska. 

1

Udział Sztandaru Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Kochanowskiego w Uroczystej Mszy Św.  w 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej/ 01.09.2007 Cmentarz Komunalny Pionki

 

2

Poczet sztandarowy wystawia kl III A  chorązy Dariusz Okoń, przyboczne Monika Kobylarczyk, Iwona Rogalska. Opiekun nauczyciel  historii mgr Marzena Woznica.

3

 

4

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach .

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

 

Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y

 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

 

3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas II wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży (sztandarowy) i asystujący.

 

4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

 

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

 

6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 

7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: - - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, - - białe rękawiczki.

 

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

b) ślubowanie klas pierwszych

 

c) święto szkoły - 1.06

 

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja , Święto Niepodległości , Rocznica Wrzesnia,

 

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

10. Chwyty sztandaru:

 

- - postawa  zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

 

 

 

- postawa „spocznij ” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

 

- - postawa „na ramię ” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 

- - postawa „prezentuj ” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

 

- - salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

 

- - salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz ” - pochyla sztandar „baczność ” - bierze sztandar na ramię

 

11. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

 

Komendy .Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

 

a ) wprowadzenie sztandaru

 

1. prosze  o powstanie

 

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię ”

 

2. „baczność ” sztandar wprowadzić

 

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" - wprowadzenie sztandaru - zatrzymanie na ustalonym miejscu - w postawie „na ramię w marszu ” - postawa „prezentuj ”

 

3. „do hymnu ”

 

jak wyżej postawa ” zasadnicza ” postawa "salutowanie w miejscu"

 

4. „po hymnie ”

 

uczestnicy w postawie "spocznij" spocznij - postawa "prezentuj" - postawa "spocznij"

 

5. można usiąść uczestnicy siadają spocznij postawa "spocznij"

 

b ) wyprowadzenie sztandaru

 

1. proszę o powstanie

 

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru spocznij postawa "spocznij"

 

2. "baczność" sztandar wyprowadzić

 

uczestnicy w postawie ” zasadniczej ”

 

--- wyprowadzenie sztandaru postawa "zasadnicza"

 

-- postawa "na ramię w marszu"

 

3. „spocznij ”

 

uczestnicy siadają

 

12. Ceremoniał przekazania sztandaru.

 

Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

 

1. proszę wstać

 

uczestnicy wstają postawa "spocznij"

 

2. poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu (lub wytypowani uczniowie kl. II) do przekazania sztandaru- wystąp

 

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru postawa "zasadnicza" -postawa "zasadnicza" postawa "prezentuj"

 

3. "baczność"- sztandar przekazać

 

uczestnicy postawa „zasadnicza ” dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie - chorąży podaje sztandar jednej z asysty, - przekazuje szarfę potem rękawiczki - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: "Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem" - sztandar w postawie "spocznij"

 

4. "baczność" ustępujący poczet odmaszerować

 

"spocznij" uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

 

5. "baczność"-sztandar wyprowadzić

 

postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru postawa "

 

zasadnicza" postawa "na ramię w marszu"

 

6. „spocznij ”

 

uczestnicy siadają

 

14.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

 
Odsłon : 3112950
Kalendarz
«  sierpień 2017  »
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031