Reklama

Koło chemiczne

Spis treści
Koło chemiczne
Ferie zimowe 2014
1 miejsce w konkursie
Chemiczna przygoda uczniów z PG 1 na UW
Pokazowa lekcja chemii
Wybuchowa lekcja chemii
Świąteczne dekoracje wypalane ogniem.
Chemia-zastosowania praktyczne
Wszystkie strony

 

chemiacqz5

logolf2

KOŁO CHEMICZNE "FANCHEMIK"

"Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem, albo zachować w pamięci to, co zobaczyłem. To, co zrobiłem, mogę zrozumieć. Stare chińskie przysłowie

Od 2006 roku rozpoczęło działalność Koło Chemiczne "FANCHEMIK" prowadzone przez mgr Edytę Rutkowską-Ferchichi.

Program realizowany na zajęciach Koła wykracza poza treści podstawy programowej z chemii w gimnazjum i dostosowany jest do tematyki konkursu chemicznego.
Cele koła:
  • pogłębianie wiadomości ucznia o budowie, właściwościach otaczających go substancji, możliwościach przemian tych substancji; prawach rządzących a tymi przemianami

  • zapoznanie młodzieży ze sprzętem laboratoryjnym, jego przeznaczeniem oraz czynnościami laboratoryjnymi

  • wyrobienie umiejętności obserwacji zmian zachodzących podczas doświadczeń, opisu oraz wyciągania wniosków

  • wykorzystanie pomysłowości uczniów wyzwalając w ten sposób twórcze podejście do tematyki zajęć

  • wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko prezentując postawę proekologiczną

  • wzbudzenie i rozwijanie pasji badawczej

Spotykamy się w poniedziałki o godz. 16.00

 chemiabjm0

Uczniowie z PG 1 na Uniwersytecie Warszawskim

Grupa uczniów z Gimnazjum nr 1: Aleksandra Pietras, Helena Wąsik, Karol Chlebny i Mateusz Pinkowski uczestniczyła w warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyły się w dniach 27 września – 2 października br. „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” to ogólnopolski  program wspierania zdolnych, zainteresowanych chemią uczniów gimnazjum zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, a finansowany przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w nim 48 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych z całej Polski . Młodzież przez 5 dni brała aktywny udział w zajęciach teoretycznych i doświadczalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia składały się z 24 godzin zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej i organicznej dających możliwość samodzielnego eksperymentowania, 9 godzin ćwiczeń rachunkowych oraz 6 godzin zajęć warsztatowych z psychologii. Wieczorami zaś odbywały się spotkania z laureatami olimpiady chemicznej i medalistami olimpiad międzynarodowych z chemii oraz gry dydaktyczne.

„Było to prawdziwe wyzwanie”- mówi opiekun grupy Edyta Rutkowska. Program był bardzo wymagający i napięty. Zajęcia trwały od godz. 10.00 do 20.30. Treści, które zostały realizowane często obejmowały program szkoły ponadgimnazjalnej, co wymagało  od uczestników dużego wysiłku, ale jak twierdzą oni sami, warsztaty przyniosły wiele korzyści i zadowolenia. Uczniowie nawiązali również wiele serdecznych znajomości z pozostałymi uczestnikami projektu z całej Polski.

Jak pokazała ta warszawska przygoda naszych uczniów, chemia - uchodząca za naukę trudną może być nie tylko ciekawa i łatwa, ale i bardzo pasjonująca.