Reklama

Szkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest

nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II.

ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNYM ROKIEM WOLONTARIATU


SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

zaprasza 

chętnych do współpracy Smile

 

 

Zapraszamy chętnych do pracy

w charakterze wolontariuszy

na spotkania w czwartki o godzinie 10.25 

w  pracowni  11.


 

 

SKW działający przy PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 1 w Pionkach zrzeszony w SCW w Pionkach liczy w tym roku szkolnym 18 osób. Koordynatorami są p.Aneta Chołuj i p.Helena Szaczuk.  Wolontariusze  aktywnie udzielają się  w wielu akcjach charytatywnych, festynach, integrując się z osobami niepełnosprawnymi. Bierzemy udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach, rozwijając ideę wolontariatu w szkole  i w mieście, przy wsparciu dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej PG nr 1.
Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu dzięki  wolontariuszom z tego Stowarzyszenia będą mogli odbyć cykl szkoleń dotyczących szerzenia ideii wolontariatu.

Wolontariuszami są równiez nauczyciele dyżurujący w tym roku szkolnym  w Multimedialnym Centrum Profilaktyki w naszej szkole.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Nasze akcje :

- Zaczęlismy już we wrześniu pomagając w czasie XIII Regat Kajakowych Osób Niepełnosprawnych nad Stawem Górnym w Pionkach.

 -  Zaprosiliśmy  wszystkich uczniów do konkursu związanego z udziałem w akcji charytatywnej "TECZKA NA 6", czyli zbiórka przyborów, materiałów biurowych, Materiały ze zbiórki trafiły do potrzebujących uczniów  w naszym mieście. Akcja pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu trwała do końca listopada. 
Wygrały klasy:
 3a :) i 2d:).

 - Uczniowie zbierali  karmę dla psów - opiekunem akcji p.Annna Mróc-Cibor.

-Za nami akcja charytatywna - ,, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem" - czyli zbiórka słodyczy dla naszych najmłodszych i niepełnosprawnych dzieci w mieście - największe serduszko podarowali uczniowie klasy 2d dzieląc się słodyczami, z których zrobiono paczki świąteczne.

-Grudzień to Ogólnopolska Świateczna Zbiórka Żywności - pełniliśmy dyżury w sklepie Stokrotka - wspólnie z wolontariuszami SCW w Pionkach uzbieraliśmy tonę żywności :)

 -Zebrane słodycze i przybory szkole znalazły swoich odbiorców w czasie zabawy choinkowej organizowanej przez MOPS w Pionkach.

 - Luty -byliśmy współorganizatorem XI Gali Wolontriatu w Pionkach, w czasie której 10 wolontariuszy otrzymało nagrody za pracę wolontrystyczną, a Nagrodę Lidera otrzymała Patrycja Szymńska z klasy 2d.

 -Po raz kolejny pełnilismy dyżury w sklepie Stokrotka i Lewiatanie w czasie Ogólnoploskiej Wielkanocnej Zbiórki Żywności tak by zebrana żywność trafiła do potrzebujących jeszcze przed świętami Wielkanocnymi - udało nam się wspólnie zebrać w Pionkach około 700kg

Nasza w tym roku jedna z ważniejszych akcji to trwająca cały rok szkolny pomoc dla chorej dziewczynki Liliany Leśniak - https://pomagam.pl/lilusia

 

:) :) :) :) :)

 

 

NASZ REGULAMIN:

 

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza


* zapoznawanie z ideą wolontariatu,
*przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
*umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
*prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
*wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
*promowanie życia bez uzależnień.
 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujšcych , wykraczajšce poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

 

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

§ 2
Cele działania

 

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

 

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

 

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej

 

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i w mieście.

 

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pionkach.

 

§ 3
Wolontariusze

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

 

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

 

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

 

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

 

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 

*    jasno określonego zakresu obowiązków,

 

*    prośby o pomoc,

 

*    wnoszenia nowych pomysłów,

 

*    ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

 

*    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

 

*    wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 

*    być osobą odpowiedzialną,

 

*    sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

 

*    być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

 

*    zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

 

*    brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

 

*   prowadzić kartę pracy wolontrystycznej

 


§ 4
Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne współpracując z Centrum Wolontariatu w Pionkach.

 

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza i zawartym Porozumieniem Wolontariusza o wsółpracy, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

 

§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

 

Formy nagradzania:

 

*    Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

 

*    Dyplom uznania Wolontariusz Roku.

 

*    Pochwała Dyrektora Szkoły.

 

*    Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

 

*    List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.

 

*    Nagroda książkowa na zakończenie gimnazjum dla najaktywniejszych wolontariuszy

*    Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o pracy wolontarystycznej.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 
Odsłon : 3112944
Kalendarz
«  sierpień 2017  »
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031