Ogrzewanie

Dzialania Lub Czynnosci Wskazujace Na To

Konsument – oznacza Klienta bedacego osoba fizyczna dokonujaca ze Sprzedawca przedsiebiorca czynnosci prawnej niezwiazanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla kazdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawce, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy swiadczenia uslugi Prowadzenie Konta Klienta.

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, skladajace sie z ciagu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Haslem do zalozenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Przedsiebiorca – oznacza osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niebedaca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolnosc prawna, prowadzaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza lub zawodowa i dokonujaca czynnosci prawnej zwiazana bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa.

Przedsiebiorca korzystajacy z praw przyslugujacych konsumentowi – osoba fizyczna bedaca Klientem zawierajaca Umowe sprzedazy bezposrednio zwiazana z jej dzialalnoscia gospodarcza, gdy z tresci tej Umowy sprzedazy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajacego w szczególnosci z przedmiotu wykonywanej przez nia dzialalnosci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, która korzysta z praw przyslugujacych konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Rejestracja – oznacza czynnosc faktyczna dokonana w sposób okreslony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalnosci Sklepu Internetowego. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obslugi Klientów, pod adresem: Kokotów , Kokotów. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dzialajace w domenie www.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawce za posrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogacy byc przedmiotem Umowy sprzedazy. Trwaly nosnik – oznacza material lub narzedzie umozliwiajace Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiscie do niego, w sposób umozliwiajacy dostep do informacji w przyszlosci przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje sluza, i które pozwalaja na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedazy – oznacza umowe sprzedazy zawarta na odleglosc, na zasadach okreslonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawca. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja r. Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca r. Nr , poz. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszace sie do Konsumenta obejmuja swoim zakresem równiez Przedsiebiorce korzystajacego z praw przyslugujacych konsumentowi, chyba ze w tresci Regulaminu postanowiono inaczej.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majatkowe prawa autorskie, prawa wlasnosci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a takze do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu za wyjatkiem logotypów i zdjec prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie naleza do podmiotów trzecich naleza do Sprzedawcy, a korzystanie z nich moze nastepowac wylacznie w sposób okreslony i zgodny z Regulaminem oraz za zgoda Sprzedawcy wyrazona na pismie.

Sprzedawca dolozy staran, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego bylo mozliwe dla uzytkowników Internetu z uzyciem wszystkich popularnych przegladarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urzadzen oraz typów polaczen internetowych. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczosci ekranu x pikseli. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane sa przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urzadzenia koncowego Klienta.